O mnie


radca prawny Tomasz Urbanowicz
radca prawny Tomasz Urbanowicz

Nazywam się Tomasz Urbanowicz.  Jestem radcą prawnym, nauczycielem, wykładowcą i trenerem.

 

Prawem od strony praktycznej zajmuje się codziennie od kilkunastu lat. Moje podstawowe specjalizacje to prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne i prawo ochrony konsumentów. 

Prowadzę własną Kancelarię Radcy Prawnego. Dodatkowo jestem zatrudniony w administracji publicznej na stanowisku radcy prawnego i zajmuję się szeroko rozumianą obsługą prawną. Ponadto jestem nauczycielem przedmiotów prawniczych takich jak prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i innych w szkole policealnej. Dodatkowo często występuję w roli wykładowcy i trenera zagadnień prawniczych na szkoleniach w tym m.in. organizowanych ze środków pochodzących z EFS-u.

 

Ukończyłem dzienne magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także uzupełniłem swoją wiedzę o zagadnienia związane z wiedzą o Unii Europejskiej w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotorem mojej pracy magisterskiej zatytułowanej "Pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze" był profesor dr hab. Marian Filar, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. Praca magisterska została oceniona na ocenę celującą i wyróżniona.

 

Dodatkowo uzyskałem kwalifikacje pedagogiczne nadające tytuł nauczyciela w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz pozyskałem dodatkową wiedzę na Podyplomowym Studium Wiedzy o Unii Europejskiej i Pozyskiwaniu Funduszy Europejskich przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Ponadto ukończyłem trzyletnią aplikację radcowską i po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego zostałem wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Prywatnie bardzo lubię czytać książki, słuchać muzyki, obejrzeć dobry film oraz podróżować.